• Kategori

  • Blog Stats

    • 39,180 hits
  • Iklan

Istilah

Pengertian Istilah

Sanad              :Jalan menuju lafadh hadist. Misalnya, A meriwayatkanhadist dari B, ia meriwayatkan hadis dari C , ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW.

Jalan lain           : Sanad lain.

Hadis               : Perbuatan,perkataan,keputusan dan pengakuan Nabi SAW.

Sunnah             : Hadis.

Atsar                : Ada Ulama berkata : Atsar identik dengan Hadis, sebagaimana hadis marfu’dan maukuf dikatakan Atsar

Hadis Qudsi     : Apa-apa yang disandarkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah selain Alquran.

Hadis Shahih    : Hadis yang memiliki sifat-sifat yang membuat hadis tersebut diterima

Sifat-sifat yang diterima :

1.      Sanadnya harus muttasil(bersambung), artinya tiap-tiap perawi betul-betul memdengar dari gurunya. Guru betul-betul mendengar dari gurunya.Guru betul-beul mendengar dari gurunya dan gurunya beul-betul mendengar dari Rasulullah SAW.

2.      Perawi Harus Adil. Artinya perawi tersebut tidak menjalankan kefasihan, dosa-dosa,perbuatan, dan perkatraan hina.

3.      Betul-betul hafal

4.      Tidak bertentangan dengan perawi yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya.

5.      Tidak berillat, yakni tidak memiliki sifat yang membuat hadisnya tidak diterima.

Hasan               :Hadis yang sanadnya bersambung perawi adil, yang hafalannya kurang sedikit dibanding dengan perawi hadis-hadis shahih.Tidak bertentangan dengan perawi-perawi yang lebih dapat dipercaya, dan tidak memilki cacat yang membuat hadis tersebut tidak diterima.

                        Hukum hadis hasan : seperti hadis shahih, dapat dibuat pedoman dan dijalankan , namun apabila antara hadis shahih dan hadis hasan bertentangan, maka yang didahulukan adalah hadis shahih.

Hadis dhaif       :Hadis yang tidak memiliki sifat hadis-hadis shahih dan sifat hadis hasan.

                        Hukum hadis dhaif : Tidak boleh dibuat pedoman dalam masalah akidah dan hukum-hukum agama.Boleh dijalankan dalam masalah-masalahyang dianggap baik , anjuran, peringatan dengan syarat-syarat tertentu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: